home-v2

Đặt giao hàng

0
Giỏ hàng
0

Món đã chọn

Bạn chưa chọn sản phẩm nào vào giỏ hàng

Thông tin đơn hàng

Trà Sữa Truyền Thống
Traditionnal Milk Tea

Trà Sữa Trà Đen
Black Milk Tea

42,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Khổng Tước
Pavo Milk Tea

45,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Thiên Ưng
Aquila Milk Tea

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Alishan
Alishan Milk Tea

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Cà Phê
Coffee Milk Tea

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Matcha
Matcha Milk Tea

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Kem Sữa
Creamccino

Trà Đen Kem Sữa
Black Tea Creamccino

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Khổng Tước Kem Sữa
Pavo Tea Creamccino

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Alishan Kem Sữa
Alishan Tea Creamccino

49,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Thiên Ưng Kem Sữa
Aquila Tea Creamccino

49,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Matcha Kem Sữa
Matcha Creamccino

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Sữa Tươi
Tea Latte

Trà Đen Latte
Black Tea Latte

42,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Thiên Ưng Latte
Aquila Tea Latte

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Khổng Tước Latte
Pavo Tea Latte

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Matcha Latte
Matcha Latte

48,000 đ

Thêm vào giỏ

Espresso
Espresso

Espresso Đá
Ice Espresso

35,000 đ

Thêm vào giỏ

Espresso Sữa Đá
Rich Milk Espresso

35,000 đ

Thêm vào giỏ

Espresso Sữa Tươi
Espresso Fresh Milk

35,000 đ

Thêm vào giỏ

Cà Phê Nước Cốt Dừa
CoCo Coffee Iceblended

55,000 đ

Thêm vào giỏ

Matcha Espresso
Matcha Espresso

45,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Trái Cây Tươi
Fresh Fruit Tea

Trà Đông Phương Mỹ Nhân
Dong Son Tea

45,000 đ

Thêm vào giỏ

Trà Cam Vị Ổi
Orange Guava Tea

45,000 đ

Thêm vào giỏ

Yakult Vị Dứa
Pinapple Yakult

45,000 đ

Thêm vào giỏ